ANBI gegevens

ANBI gegevens Stichting Vlechter

Groepsbeschikking Stichting Vlechter: G 141
Statutaire namen van de betrokken stichtingen:

Stichting Vlechter!
Stichting MJD
Stichting Trias

RSIN-nummers

Vlechter!  801686362

MJD           804856412

Trias          808711854

Contactgegevens

Stichting Vlechter
Postbus 8073
9702 KB  Groningen
Tel: 085-0161060

Raad van bestuur

De heer Mohamed El Hamdaoui.
De raad van  bestuur van Stichting Vlechter is tevens raad van bestuur van de drie werkstichtingen MJD en Trias.

Raad van toezicht

De heer K. van Vugt – Voorzitter
Mevrouw  A.A. van Beek – Boes – Vicevoorzitter
Mevrouw L. van Nuijsenburg – Mulder – Lid
Mevrouw M.Y. van der Veen – Lid
De heer A. Alserda – Lid
De heer J.H. Jansen – Lid

De raad van toezicht van Stichting Vlechter is tevens raad van toezicht van de drie werkstichtingen MJD en Trias.

Beloningsbeleid

Conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Beleidsplan

Deze wordt binnenkort op de website geplaatst.

Jaarrekeningen 

Jaarrekening 2017 Stichting Kinderopvang Trias

Jaarrekening 2017 Stichting Trias

Jaarrekening 2017 Stichting MJD

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017 Stichting Trias