Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Rommel in het trappenhuis, harde muziek, stank of geblaf. Kleine ergernissen kunnen leiden tot pesterijen of burenruzie. En het lukt mensen niet altijd om er samen uit te komen. Om verdere conflicten en ingrijpen door politie te voorkomen, is het belangrijk om tijdig Buurtbemiddeling Groningen in te schakelen.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt mensen burenruzies op te lossen. De bemiddelaars horen beide buren en brengen hen samen aan tafel, vaak op neutraal terrein, zoals het buurtcentrum. Buurtbemiddeling is gratis. En het werkt: bijna 70% van de conflicten wordt opgelost.

Wie bemiddelen?

Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers uit Groningen die speciaal door MJD getraind en gecertificeerd zijn om conflicten op te lossen. Ze zijn onafhankelijk, kunnen goed luisteren en hebben geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddelaars geven geen oordeel, maar helpen beide partijen bij het maken van afspraken.

Wanneer is bemiddeling mogelijk?

De belangrijkste voorwaarde voor buurtbemiddeling is dat beide buren hun problemen willen oplossen. Buurtbemiddeling is geen optie bij alcohol- of drugsverslaving, psychiatrische problematiek, buitensporige agressie, aanvaringen met instanties of conflicten binnen één familie. Daarvoor zijn andere hulpinstanties.

Wie kan buurtbemiddeling inschakelen?

De buren zelf, maar ook buurtgenoten kunnen buurtbemiddeling inschakelen. Ook professionals in de wijken (bijvoorbeeld woningcorporaties, politie en maatschappelijk werk) kunnen aan de bel trekken.

Aanmelden buurtbemiddeling

Aanvraag buurtbemiddeling door bewoner
Aanmelding voor buurtbemiddeling door instantie

Meer informatie

Vraag gerust meer informatie aan via mail buurtbemiddeling@mjd.nl of telefonisch (050) 312 61 23. Of mail coördinator Annemieke Tolsma, a.tolsma@mjd.nl.