Veerkracht Thuis

Veerkracht Thuis biedt (geïndiceerde) jeugd- en gezinszorg als Wmo maatwerkvoorziening. Op innovatieve en bevlogen wijze wordt doel- en resultaatgericht gewerkt. Om deskundigheid en professionaliteit te borgen staan alle medewerkers geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd of in een register Sociaal Werk van Registerplein.

Jeugd- en gezinszorg

Veerkracht Thuis heeft een breed aanbod voor (multi problem) gezinnen, kinderen en jongeren. Er wordt hulp geboden aan ouders met kinderen. De begeleiding is gericht op versterking van het ouderschap en het welzijn en de veiligheid van kinderen. Wij hebben zowel een individueel als een groepsaanbod:

 • Ambulante gezinshulpverlening
 • Intensieve ambulante jeugdhulp
 • Kindercoaching
 • Pluscoaching
 • KIES voor mij!
 • KIES spel- en praatgroep
 • KIES omgangsbegeleiding
 • Traject Ouders Voor Altijd
 • Rots & Water training
 • Familieopstellingen

Wmo maatwerkvoorziening

De Wmo maatwerkvoorziening is bedoeld voor inwoners met psychische, psychiatrische en/of fysieke beperkingen, eventueel in combinatie met gedragsproblemen. Hulpvragen liggen vaak binnen de volgende levensgebieden: wonen, financiën en administratie, huiselijke en sociale relaties, veiligheid en maatschappelijke participatie en dagbesteding. De begeleiding is gericht op het versterken van de eigen kracht en waar nodig versterken van het eigen netwerk.

Aanmelden en informatie

Aanmelden kan:

 • Telefonisch tijdens kantooruren via 050-58 78 440
 • Per mail via info@veerkrachtthuis.nl

Binnen 2 weken na aanmelding wordt het startgesprek gepland.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@veerkrachtthuis.nl